Error
  • You are not authorised to view this resource.
Pojem socialen se nanaša na lastnost živih organizmov. Vedno se nanaša na medsebojno vplivanje organizmov na druge organizme in na njihov kolektivni soobstoj, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne, in ne glede na to, ali je njihovo medsebojno vplivanje prostovoljno ali neprostovoljno.

Kontakt

  • Social Photo s.p.
  • Zaboršt1
    8276 Bučka
  • 031/705-533